Η υποβολή περιλήψεων εργασιών για το ελεύθερο πρόγραμμα του 38ου ΠΟΣ ολοκληρώθηκε!

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!