Γενικές Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του 38ου Π.Ο.Σ.

Η υποβολή περιλήψεων εργασιών για το ελεύθερο πρόγραμμα του 38ου ΠΟΣ ολοκληρώθηκε!

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!