Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για το ελεύθερο πρόγραμμα ορίστκε μέχρι και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018.