Παράταση προθεσμίας προεγγραφών συνεδρίου

Η Οργανωτική Επιτροπή του 38ου ΠΟΣ, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για προεγγραφές μέχρι και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018.