Πρακτικά Σεμινάρια

Τι είναι τα Πρακτικά Σεμινάρια;

Τα Πρακτικά Σεμινάρια (ΠΡ) αποτελούν καθιερωμένο πλέον θεσμό των ΠΟΣ, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνεται σφαιρική και σε βάθος ανάπτυξη πρακτικών θεμάτων από τον/τους εκπαιδευτή/ές, ενώ παράλληλα θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική επίδειξη και εξάσκηση των συμμετεχόντων.

Πως μπορώ να παρακολουθήσω κάποιο Πρακτικό Σεμινάριο;

 • Ο συνάδελφος/σύνεδρος, ο οποίος επιθυμεί να παρακολουθήσει ένα  πρακτικό σεμινάριο θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή, και στο 38ο Π.Ο.Σ. και στο συγκεκριμένο πρακτικό σεμινάριο.
 • Ο αριθμός των συνέδρων που θα παρακολουθήσουν το κάθε πρακτικό σεμινάριο είναι συγκεκριμένος.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των πρακτικών σεμιναρίων που μπορεί να παρακολουθήσει ο κάθε σύνεδρος
 • Αναλυτικός κατάλογος των πρακτικών σεμιναρίων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του 38ου Π.Ο.Σ., παρατίθεται παρακάτω.

Υπάρχει επιπλέον χρέωση για να παρακολουθήσω κάποιο Πρακτικό Σεμινάριο;

 • Το κόστος παρακολούθησης για κάθε πρακτικό σεμινάριο ανέρχεται στο ποσό των 30 Ευρώ
 • Μόνο οι σύνεδροι οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο εκάστοτε πρακτικό σεμινάριο θα μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα διεξαγωγής του με την επίδειξη ειδικού εισιτηρίου, το οποίο θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Για κάθε Πρακτικό Σεμινάριο θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στους συμμετέχοντες στα Πρακτικά Σεμινάρια θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιπλέον πιστωτικές μονάδες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από αυτές που θα χορηγηθούν με την παρακολούθηση του Συνεδρίου.

 

ΠΡ-1 Οδοντιατρικό πρωτόκολλο φωτογράφισης, απαραίτητος εξοπλισμός και χρήση του

Συντονιστές/Εκπαιδευτές: Ορέστης Χαραλάμπους, Φώτης Λατίνος
Ημερομηνία: Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018
Ωρα: 12.00-14.00
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 25

Η τήρηση του οδοντιατρικού φωτογραφικού πρωτοκόλλου έχει ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις σε βασικό εξοπλισμό (φωτογραφική μηχανή, φακός και φλας) καθώς και σε απαραίτητα βοηθητικά εργαλεία για να κρατήσουμε ένα πλήρες ιστορικό του ασθενούς με εικόνες προ και μετά της θεραπείας του. Στο φροντιστήριο θα συζητήσουμε για τον εξοπλισμό αυτό εκτενώς και θα γίνει πρακτική επίδειξη λήψης όλων των βασικών φωτογραφιών και η αρχειοθέτησή τους.

 

ΠΡ-2 Ράμματα και τεχνικές συρραφής

Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Σπυρίδων Σιλβέστρος 
Ημερομηνία: Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
Ωρα: 09.00-11.00 
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 20

Σκοπός του πρακτικού σεμιναρίου είναι η κατανόηση και η επακόλουθη πρακτική εφαρμογή από τους συμμετέχοντες όλων των παραμέτρων που αφορούν την επιτυχή διεξαγωγή χειρουργικών θεραπευτικών προσεγγίσεων στην περιοδοντολογία. Αυτές αφορούν τη σχεδίαση και τα είδη των χειρουργικών τομών και αναπέταση των κρημνών καθώς και τεχνικές συρραφής και είδη ραμμάτων. Η πρακτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σε αυτιά χοίρων και σε κάτω γνάθους κεφαλών χοίρων.

 

ΠΡ-3 Τοποθέτηση εμφυτεύματος σε ελλειμματική ακρολοφία. Χειρουργικός νάρθηκας και συνθετικό μόσχευμα

Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Σωτήριος Κάλφας
Ημερομηνία: Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
Ωρα: 12.30-14.00 
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 25

Η τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μπορεί να υποβοηθηθεί σημαντικά με τη χρήση εξατομικευμένου χειρουργικού νάρθηκα τοποθέτησης, ιδιαίτερα όταν οι ανατομικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές, όπως στην περίπτωση μιας ελλειμματικής ακρολοφίας ή όταν ο κίνδυνος τραυματισμού γειτονικών δομών, π.χ. αγγείων και νεύρων, και διάτρησης οστικού πετάλου είναι αυξημένος. Η χρήση του χειρουργικού νάρθηκα επιτρέπει την κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων με ασφάλεια και  εύκολα.

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρακτικό σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για βασικές αρχές σχετικά με την κατευθυνόμενη τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και να ασκηθούν στην τοποθέτηση εμφυτεύματος με τη χρήση χειρουργικού νάρθηκα σε πρόπλασμα γνάθου με ελλειμματική ακρολοφία. Επιπλέον, για την κάλυψη του οστικού ελλείματος, θα ασκηθούν στην τοποθέτηση συνθετικού μοσχεύματος για οστική ανάπλαση που δεν απαιτεί απαραίτητα την σταθεροποίησή του με τεχνητή μεμβράνη. Επίσης, θα ασκηθούν στις τεχνικές της διάσχισης και οστεοσυμπύκνωσης με τη χρήση ειδικών εργαλείων για τοποθέτηση εμφυτεύματος σε λεπτή ή σε χαμηλής οστικής πυκνότητας ακρολοφία, αντίστοιχα.

 

ΠΡ-4 Προσθετικά καθοδηγούμενη ανάπλαση μαλακών ιστών στην πρόσθια ζώνη με το σύστημα ASTRA EV

Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Γεώργιος Σιαβίκης
Ημερομηνία: Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
Ωρα: 15.30-17.00
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 25

Η προσθετική αποκατάσταση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπλαση και διατήρηση των μαλακών ιστών. Θα παρουσιασθούν τα υλικά εκλογής για την διατήρηση και ανάπλασή τους.

 Θα αναλυθούν πρωτόκολλα διαχείρισης των μαλακών επιεμφυτευματικών ιστών:

 • Δημιουργία προφίλ ανάδυσης
 • Ενσωμάτωση των μεταβατικών αποκαταστάσεων για ανάπλαση των μαλακών ιστών
 • Ψηφιακή ή αναλογική αποτύπωση και κατασκευή  ATLANTIS εξατομικευμένου abutment
 • Αντιγραφή προφίλ ανάδυσης (Ψηφιακές & αναλογικές μέθοδοι)

 Πρακτική εξάσκηση:

 • Αντιγραφή του προφίλ ανάδυσης και μεταφορά στο εργαστήριο
 • Δημιουργία με προσθετικές αποκαταστάσεις του επιθυμητού emergence profile και εξατομικευμένη  αποτύπωσή του.

 

ΠΡ-5 Ο τρόπος να κάνουμε ευκολότερη και ασφαλέστερη τη μηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων

Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Άννα Δίγκα
Ημερομηνία: Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018
Ωρα: 11.30-13.00
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 25

Παρ’ όλη τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα της μεταλλουργίας και το σχεδιασμό των ρινών, τα σημερινά περιστροφικά εργαλεία, δεν ταιριάζουν επαρκώς στην ανατομία των ακανόνιστων Ρ.Σ., αφήνοντας πίσω τους περισσότερο από 35% της επιφάνειας των καναλιών, απαράλλαχτη, μαζί με τα βακτήριά τους. 

 Μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας, χωρίς να αφαιρέσουμε  περιττή δομή δοντιού, επιμηκύνοντας ταυτόχρονα τη ζωή του;

 Ποια η επόμενη γενιά Θ.Ρ.Σ. που θα βοηθήσει στο σωστό διακλυσμό και την απόφραξη του ακρορριζίου, θα καθαρίσει περισσότερη επιφάνεια μολυσμένων οδοντινικών τοιχωμάτων, αφήνοντας ταυτόχρονα περισσότερη δομή δοντιού;

 Στο πρακτικό αυτό σεμινάριο θα παρουσιαστεί μια νέα εκδοχή Θ.Ρ.Σ. σχεδιασμένη να ταιριάζει καλύτερα στη φυσική δομή του δοντιού, προσφέροντας τη δυνατότητα τού να φθάσουν τα διακλυσμικά υγρά σε όλο το μήκος του δοντιού ως το ακρορρίζιο.

 

ΠΡ-6 Predictable layering in anterior restorations

Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Gaetano Paolone.
Ημερομηνία: Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018
Ωρα: 15.30-17.30
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 25

During the hands-on session, participants will learn:

 • Which shades to select in direct restorations?
 • Which thickness of different layers?
 • How to finish and polish direct restorations?
 • How to handle composite in direct restorations?
 • New solutions for direct veneering or for previsualization of new designs in smile.